100 replies [Poslední]
hasic
Offline
Členem od: 10.08.2010

Hydepark ze dne 9. srpna 2010 mě, na ,,doporučení´´ čtenáře pana ministra, přivedl na tento web, který určitým způsobem vykresluje a poukazuje na problémy v AČR v různých úhlech i pohledech a věrohodnosti. Osobně nejsem lhostejný ke stavu naší armády, jako i mnoho dalších z nás. Z projevů i osoby pana ministra Vondry vnímám, že budoucí změny v AČR by konečně mohly nabrat správný směr nebo se k němu částečně přiblížit. Také bych byl rád, kdyby se už od slov přešlo k činům a skončila všeobecná nejistota, změnily se podivné praktiky a nevýhodné postupy v resortu MO a vycházelo se z provedených auditů od externích firem na armádu. Armáda nemá jasnou ideu, co chce a jak toho chce dosáhnout s tím co má i na co má, o chybějící závazné koncepci nemluvě. Při všech dosavadních reformách se postupovalo vždy tak, že na řídících stupních se nedělo nic a koncové jednotky to odnesly. K rozkrytí problémů můžeme přispět my všichni alespoň ,,anonymní“ diskuzí, jakož to jediný nástroj jak si zachovat místo v naší ,,firmě“. Zajímal by mne seriozní názor nás všech, kde vidíme možnosti pro hospodárnost a účelnost finančních prostředků armády za stávajícího stavu.

optimista
Offline
Členem od: 07.06.2010
OVL MO

tak to se kluci z OVL MO zstaví až bůhví kde...

Marast
Offline
Členem od: 16.09.2009
Rehábky - UV ČR č. 37 - IX.

9. citace z usnesení vlády ČR č. 37 ze dne 16. 1. 2013 k návrhu úsporných opatření v oblasti zjednodušení agend a duplicit ve státní správě pro rok 2014 (projekt 2. etapy):

"Vytvoření jedné instituce pro rehabilitační a rekreační pobyty příslušníků bezpečnostních a ozbrojených sborů - AGENTURY pro poskytování REHABILITACÍ. Realizace tohoto opatření se navrhuje ve 2 krocích. V počáteční fázi budou všechna dotčená ministerstva (Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti) využívat vybraná zařízení společně, ostatní lze ODPRODAT."

Úspory souvisejících s realizací tohoto projektu mají být vyčísleny do konce února 2013.

Marast
Offline
Členem od: 16.09.2009
Těchonín - UV ČR č. 37 - X.

10. citace z usnesení vlády ČR č. 37 ze dne 16. 1. 2013 k návrhu úsporných opatření v oblasti zjednodušení agend a duplicit ve státní správě pro rok 2014 (1. etapa):

"Zrušení centra biologické ochrany Těchonín a převedení jeho statutárních funkcí na jiné orgány státní správy zabezpečující oblast krizového řízení či biologické ochrany (BRS).
Posuzují se 2 varianty: zrušení - úspora 100 mil. Kč nebo převod na příspěvkovou organizaci - úspora 50 mil. Kč."

ethanol
Offline
Členem od: 04.07.2012
..... UV č. 37

Asi už konečně pronikly informace o tom, co se na UO děje, až do vlády. Stav, kdy se uměle udržují obory, pro které není v praxi ne malé, ale vůbec žádné uplatnění (např. civilní studium oboru CO), systémové udržování trafik pro "zasloužilé" akademické funkcionáře, kultivace specifického druhu "školních vojáků", kteří ve školství, bez kontaktu s vojenskou praxí, vydrží klidně i několik desetiletí........... normálně srdce vojáka krvácí s každým zbytečně vyřazenýn tankem nebo opouštěnou posádkou. V tomto případě se ale asi chyba udělat nedá.

Marast
Offline
Členem od: 16.09.2009
UV č. 37 z 16.1.2013 - I.

Z usnesení vlády ČR č. 37 ze dne 16. 1. 2013 k návrhu úsporných opatření v oblasti zjednodušení agend a duplicit ve státní správě pro rok 2014 (1. etapa):

"Redukce míst ve vojenském školství (optimalizace počtu systemizovaných míst na Univerzitě obrany v Brně s cílem zefektivnění poměru student vs. pedagog, možnost sloučení střední vojenské školy s civilním školským zařízením)".

Tímto opatřením má prý dojít podle vládou přijatého usnesení k úspoře ve výši 45 mil. Kč.

Marast
Offline
Členem od: 16.09.2009
Doplnění k I.

Abych byl zcela objektivní, doplňuji, že ve vládním materiálu je ještě uvedeno: "Navrhované úspory lze realizovat až po ukončení akreditačního procesu, tj. od akademického roku 2014/2015."

Marast
Offline
Členem od: 16.09.2009
UV č. 37 z 16.1.2013 - II.

Z usnesení vlády ČR č. 37 ze dne 16. 1. 2013 k návrhu úsporných opatření v oblasti zjednodušení agend a duplicit ve státní správě pro rok 2014 (1. etapa):

"Snížení počtu vojenských zdravotnických zařízení (např. integrace Ústavu leteckého zdravotnictví a převod některých činností Ústředního vojenského zdravotnického ústavu, např. v oblasti mikrobiologie pod Ústřední vojenskou nemocnici - Vojenskou fakultní nemocnici)".

Tímto opatřením má prý dojít podle vládou přijatého usnesení k úspoře ve výši 20 mil. Kč.

Marast
Offline
Členem od: 16.09.2009
UV č. 37 z 16.1.2013 - III.

Z usnesení vlády ČR č. 37 ze dne 16. 1. 2013 k návrhu úsporných opatření v oblasti zjednodušení agend a duplicit ve státní správě pro rok 2014 (1. etapa):

"Racionalizace činností a optimalizace příbuzných agend Krajských vojenských velitelství v rámci rezortu MO“.

Tímto opatřením má prý dojít podle vládou přijatého usnesení k úspoře ve výši 53,7 mil. Kč.

Marast
Offline
Členem od: 16.09.2009
UV č. 37 z 16.1.2013 - IV.

Z usnesení vlády ČR č. 37 ze dne 16. 1. 2013 k návrhu úsporných opatření v oblasti zjednodušení agend a duplicit ve státní správě pro rok 2014 (1. etapa):

"Převod působnosti Vojenského úřadu sociálního zabezpečení včetně výplaty sociálních dávek na Českou správu sociálního zabezpečení v podřízenosti MPSV. Úspora by byla možná za předpokladu stejného postupu i v případě Policie (MV), Celní správy (MF) a Vězeňské služby (MSp) Úspora je kalkulována z pronájmu objektu za předpokladu, že rozpočtové výdaje na dávky i na provoz včetně převodu zaměstnanců budou delimitovány“.

Tímto opatřením má prý dojít podle vládou přijatého usnesení k úspoře ve výši 3,5 mil. Kč.

Marast
Offline
Členem od: 16.09.2009
UV č. 37 z 16.1.2013 - V.

Z usnesení vlády ČR č. 37 ze dne 16. 1. 2013 k návrhu úsporných opatření v oblasti zjednodušení agend a duplicit ve státní správě pro rok 2014 (1. etapa):

"Převod činností Úřadu pro obrannou standardizaci, katagolizaci a státní ověřování jakosti mimo rezort, případné sloučení s obdobnými úřady v civilní státní správě."

Tímto opatřením má prý dojít podle vládou přijatého usnesení k úspoře ve výši 111 mil. Kč.

Marast
Offline
Členem od: 16.09.2009
UV č. 37 z 16.1.2013 - VI.

Z usnesení vlády ČR č. 37 ze dne 16. 1. 2013 k návrhu úsporných opatření v oblasti zjednodušení agend a duplicit ve státní správě pro rok 2014 (1. etapa):

"Prodej lesní půdy Vojenských lesních statků, s.p. na území mimo současným zákonem stanovené hranice vojenských újezdů.
V případě rozhodnutí o prodeji lesních a ostatních pozemků je nutné prolomit rozhodnutí o tom, že státní lesy nebudou předmětem privatizace."

Tímto opatřením má prý dojít podle vládou přijatého usnesení k úspoře v rozmezí 1 400 až 1 600 mil. Kč.

Marast
Offline
Členem od: 16.09.2009
UV č. 37 z 16.1.2013 - VII.

7. citace z usnesení vlády ČR č. 37 ze dne 16. 1. 2013 k návrhu úsporných opatření v oblasti zjednodušení agend a duplicit ve státní správě pro rok 2014 (1. etapa):

"Zrušení Vojenského vlečkového úřadu".

Tímto opatřením má prý dojít podle vládou přijatého usnesení k úspoře ve výši 1 mil. Kč.

Marast
Offline
Členem od: 16.09.2009
ÚSOD - UV ČR č. 37 - VIII.

‎8. citace z usnesení vlády ČR č. 37 ze dne 16. 1. 2013 k návrhu úsporných opatření v oblasti zjednodušení agend a duplicit ve státní správě pro rok 2014 (1. etapa):

"Převod činností Úřadu státního odborného dozoru na paralelní orgány civilní státní správy, např. formou vytvoření vojenských odborů na těchto úřadech (sloučení vojenské a civilní správní činnosti)."

Tímto opatřením má prý dojít podle vládou přijatého usnesení k úspoře ve výši 31,5 mil. Kč.

ethanol
Offline
Členem od: 04.07.2012
Vlečky

Ony se sice používají už docela minimálně, ale pokud je převezme SŽDC, bude se posun koordinovat přes dvě ministerstva ..... a tak se zase nějaký styčný úřad vytvoří ....... nebo vytrháme koleje a budeme prodávat šrot :-)

ptaksedivak
Offline
Členem od: 19.06.2011
Khaki baret v AČR

na webu onwar.eu, přesně http://www.onwar.eu/2012/02/29/esprit-de-corps-v-armade-ceske-republiky/...
se diskutuje na téma barety v AČR a je zde zmiňováno i zavedení/nezavedení nového baretu v barvě khaki pro mechanizované vojsko.Ať jsem pátral tak jsem nikde vyjma tohoto info na jakékoliv zavedení khaki baretu nezavadil.Ono možná ani není co zavádět, když je ve skladech vymeteno...
Ví někdo na tohle téma něco konkrétnějšího?

Ivan
Offline
Členem od: 01.02.2012
Kde může ACR ušetřít? Policie ČR -rozbor zcivilnění míst .

Zcivilnění vojenských míst například u chzbějících IT odborníků a nebo specialistů? Nebo opačný postup rušení civilních míst a nahrazení vojákem nebo Policistou. Rozbor který provedlo ministersvo  vnitra  zjistilo že nula po nule pojde !
 Zcivilnění 1042 policejních míst, které má podle komise ušetřit 430 miliónů, by podle výpočtů prezidia ve skutečnosti přišlo na 66 miliónů, ale hlavně  kvůli vyplácení výsluh, na které mají policisté po odchodu do civilu ze zákona nárok. Takže rozbor prokázal že rozdíl v nákladech na  Platy  mezy OZ a policistou nebo vojákem  ve služebním poměru je asi 175 Kč / měsíc  což není zrovna mnoho  .

Ivan
Offline
Členem od: 01.02.2012
Vojáci vysloužilci a veteráni se veřejným pracím od ministra D

 
 
 
Vojáci  vysloužilci a veteráni se veřejným pracím  od ministra Drábka zbaběle nevyhýbají !!!!!.
Na NETU se množí návody od spoluobčanů ,jak se vyhnout práci- práci zdarma ve prospěch státu a to i pro ty, kdo sice mají po 20 30 letech služby výsluhu sice  zdaněnou RETROAKTIVNĚ zvláštní daní o  15 % jako příjem , ale kterým úřad práce v evidenci uchazečů o práci platí jejich zdravotní pojištění a proto i  vyžaduje veřejné  práce zdarma  .  To já se jako veterán té práci zdarma od DRÁBA  pardon pana  Drábka vyhýbat nebudu !Pro bývalého vojáka je takové jednání  zbabělost  a veteráni a vysloužilci  zbabělci nejsou !!!! !Naopak můžeme využít svého práva - nosit veřejně uniformu  a to nejen ve státní svátek ,ale i v osobně významný den , za který mohu povařovat dny práce ve prospěch státu .Proto nám nikdo nemůže zakázat vykonávat tuto práci na veřejnosti ve slavnostní uniformě , kterou si mnozí z nás  udržuji v perfektním stavu do  rakve ,ale takhle poslouží  lepe tím že bude vidět že vojáci se veřejným pracím zbaběle nevyhýbají .
 
 
 
 

buz2for
Offline
Členem od: 07.02.2011
Ivane perfektní nápad

Tak to je docela dobrý nápad co zde popisuješ Ivane. Nebo si vzít uniformu a do ruky třebas vidle a jít vykydat ten hnůj jako je Drábek, Kalousek a Vondra, ale ono to přijde a i na tuhle sebranku dojde. Škoda že jsou všeci posraní když se má jít demonstrovat největší vzrušení je když si hasiči na protest vezmou sirénu a to je málo. Ve světe to má jiný glanc u nás v ČR má Kalousek z toho maximálně prdel. Holt si necháme srát na hlavu je otázkou jak dlouho.

Vladimír
Offline
Členem od: 05.09.2009
Správně

Správně, nejlepšími vidlemi na vykydání výše popisovaného hnoje jsou automatizované vidle vzor 58.  

Vodnar
Offline
Členem od: 27.08.2010
Tři veteráni ? Aneb -pane Vraťte se do hrobu –
beskum
Offline
Členem od: 28.02.2011
Pane vraťe se do hrobu nejčastější odpověď vysloužilcům

 
 
 
Pane vraťte se do hrobu -Nejčastější odpověď personalistů vysloužilcům shánějícím práci! Kde asi udělali ,,soudruzi "z vády chybu ? V politice vlády  ke státním zakázkám a to i  v armádě ne jedné straně se vláda prohlašuje za vládu boje s korupcí a na druhé straně mrhá miliardy na předražené o úplatky lobistům navýšené státní zakázky.Pak státu nezbudou peníze na prostou výplatu důchodů a to včetně výluhových .Stát jim je pak zpětně zdaní a to i lidem kteří to z důvodu 60-70% nezaměstnanosti státních vysloužilců z řad armády,policie a hasičů …… mají výsluhu v průměru po zdanění okolo 8 -10 tisíc jako jediný příjem a žijí z ruky do huby. Pokud jdou shánět práci dostanou ve věku nad 45 let jedinou odpověď Pane vrate se do hrobu! http://www.novinky.cz/ekonomika/256510-padesatileti-cesi-bez-prace-mladi-manazeri-a-personaliste-je-prehlizeji.html
 
 

kůrovec
Offline
Členem od: 18.09.2011
Boj Rosniček o TRAFIKY

Hlavně jim to moc nesmíme závidět. V civilu mimo TRAFIKU by nechytili ani tu mouchu a umřeli by hlady. Když je ta možnost někoho vykopnout a tím získat velice "důležitý flek" tak proč né.

meteorolog
Offline
Členem od: 17.01.2012
trafika pro rosničky

Zdravím Beskuma, Vodnare, Kůrovce i tu zpropadenou Studenou frontu, která to tady trochu zamíchala. Postřelujete se hoši (děvčata?) pěkně, ale jedna věc tomu chybí a to konkrétní cíle. Prostý český človíček, takový ten malý přizdisráčíček, potřebuje, zejména nyní, pevné vedení, jednoduché otázky a odpovědi. Znát katy a jejich oběti, vidět jasnou hranici mezi dobrem a zlem. Je tu tedy potřeba trochu víc akce, jména, jména to chce. Co takhle nějaký anonymek, například NGŠ, ńebo inspekci MO, na to bylo u služby v posledních letech vždy dost odborníků. Nebo mne napadají noviny, Lidovky tam jsou v poslední době přes armádu odborníci a proto jsou in. Nebo jěště lepší Mf Dnes, Honza Gazdík, bývalý redaktor Obrany Lidu, ten svoji práci umí. A co třeba takový informační mix, mix obojího, to by byl majstrštyk. Zabili jste mi strejčka, tak tady máte přes držku.

amadeus
Offline
Členem od: 24.06.2010
Trafika nebo kamarádkšeft

Není tak dlouho co jsem na tuto problematiku zde upozorňoval. Většina oz z řad vysloužilců mají své místo u Mo díky kamarádíčkům. Ten co je na místě oz a dobrého kamaráda, který se o něj postará nená, je už dávno z AČR nebo MO fuč, protože jeho místo bylo zrušeno. Už aby začalo platit ten kdo dělá u MO a má výsluhu může si vybrat (demokraticky) buď výsluhu, kterou má jako kompenzaci za to že odešel do civilu a v civilu rovněž paracuje a ten kdo neumí odstřihnout pupeční šňůru a nebo je neschpnej lempl ať dělá dále u armády, ale pouze za plat, protože pro něj žádná změna nenastala  a žádnou kompenzaci nepotřebuje. I toto by se mělo rozhodně odlišovat. Ten kdo pracuje mimo resort, je vůči oz z řad vysloužilců u MO každopádně znevýhodněn!!!!!

pajaza
Offline
Členem od: 07.04.2011
Trafika nebo kamarádkšeft

Máš plnou pravdu. Vidím jak to funguje i u normálního útvaru AČR  v Brně. Při odchodu do zálohy zasloužilých příslušníků útvaru v hodnosti od nadporučíka výš se zpravidla dostane na flek u stejného útvaru a je vychechtanej . Bere nemalý plat a ještě výsluhu. Nebo se pro něj vytvoří v rámci restrukturizace nové místo a je vymalováno. A požívá všech výhod a benefitů , na které se u firem mimo resort MO můžeš dívat jen se závistí. Shromáždění na tři dny kde se jenom chastá a ještě si nechají zaplatit cesťák. To jsou vyžírky. A to, že bývalí pracovníci MO kteří odejdou do starobního důchodu z rezortu MO mají nárok na slevněné obědy. Armáda doplácí asi 40 Kč na každý oběd a den. A jedná se  v roce 2011 asi na  200 obědů. To u normálních firem není možné. Jsem taky bývalý voják odejitý do zálohy v roce 1997, bohudík jsem odešel do starobního důchodu k 29. září 2011, protože jsem měl plný zuby krácení výsluhy. Ale když vidím tento svinčik tak jsem to musel ze sebe dostat a podělit se .

Vodnar
Offline
Členem od: 27.08.2010
Boj o výsluhy

  http://www.vysluhy.cz/

amadeus
Offline
Členem od: 24.06.2010
Větší aktivita vysloužilců, kteří již u MO neslouží

Vážený pane kolego máte naprostou pravdu. Každé čtvrdletí odborné shromáždění nejlépe na Komorním Hrádku zaplacené z FKSP a fondu velitele, prostě tři dny chlastačka a ještě za státní. Nejhorší je, že si ještě vysloužilci z řad oz stěžují, jak jsou na tom špatně, snižují jim platy chudáčkům. Nejlepší řešení ten kdo pracuje u MO bude bez výsluhy nebo mu jí zdanit 80% a ten kdo pracuje mimo státní resort nechat výsluhu v plné výši jak byla přiznána. Jinak ten kdo odešel do civilu je těžce z pozice MO diskriminován. Ten kdo pracuje v civilu dále nevyžírá stát a výsluha mu slouží jako kompenzace jeho snížení uplatnění v civilu. Ten kdo zůstal v resortu na místu oz nemá žádné snížené uplatnění, protože dělá z 99% to co dělal jako voják. Stačí se podívat na letiště do Kbel, jak umisťují vysloužilce a jsou na místech oz nebo třeba na PPÚZ MO a GŠ nebo Karafa u Hrbaty to je nářez. Naco potřebuje tenhle člověk výsluhu!!!! Hnus.
 

aiven
Offline
Členem od: 10.08.2010
Co to tady plácaš Mozarte??

Jak si "těžce diskriminován MO" tím, že jsi odešel z armády ???Neznám a ani mne to moc nezajímá co rosničky vymysleli za reorganizaci,ale jedno jsem si jistý,každý voják za svoji službu státu ma dostat to co mu podle platného zákona naleželo a nemělo by se to měnit podle toho jak se kdo zobudí nebo dostane po volbach k moci.Narážím na zpětné zdanění přiznaných výsluh (kdyby jsem věděl, že mi ji p. ministr Berousek zpětně sníži tak jsem třeba ještě sloužil a nerozhodl se odejít. Možná by bylo v budoucnu lepší zrušit celý nárok na výsluhu v zákoně, ale jasně to všem říct a s předstihem a nejlepe již při náboru nováčků a finanční prostředky použít na platy v činné službě,tak aby se nestávalo, že se finanční ohodnocení mladých vojáků dostáva pod úroveň průměru ve státu a klesá konkurenceschopnost tohoto povolání na trhu.
Ještě se vrátím tomu o čem se tady polemizuje tzv. souběh výsluha a plat. Výsluha je přiznaná za to co voják odsloužil a plat dostáva za to co dělá po skončení služebního poměru a je úplně jedno zda je živnostník nebo pracuje u soukromníka nebo někde ve školství či ve státním a klidně i na MO jako civil, pokud takové místo je nebo bylo vytvořené,když tam nebude on tak tam bude druhý a ten plat tak či tak stát zaplatí. Osobně si myslím,že je i lepší, aby to místo zastával byvalý voják co něco o armádě ví, jako to,že i na MO nastupuji v poslední době lidi co o ní ví prd ,ale mají titul Bc. jedem rok,možná umí anglický ale hlavně mají dobrého strejdu . Civilní zaměstnanec je stále levnější jako voják. at už je to byvalý voják nebo čistý o.z.,už jen proto že nemocenská je jinak placená ,nedostáva přídavek na bydlení ani hodnostní .Proč by měla být plánována třeba plukovnícka hodnost někde na MO,když ten člověk jenom uřaduje a skutečného vojáka a útvar ani neviděl, nanejvýš tak při nějaké plánované kontrole .Osobní zbrań má někde uloženou v depozitu,aby se náhodou nezranil při manipulaci s ní a maskáč si obleče jen když se stěhuje do jiné kanceláře,tam hledejme rezervy.
Mimo jiné nejvíc fin. rezerv je potřeba hledat u tzv. strategických zákazek u různých nepostřadatelných organizaci  co ždímají resort daleko víc jak si myslíme a dobře živí sebe i té nahoře.vždyť to vidět každý den korupce, korupce a korupce. Utrhni si co nejcvíc dokud to jde,to je logo dneška. Odměna  poradce ministra školství při odchodu a to nedělal ani na  plný úvazek 250000,tolik jsem nedostal odchodné ani i za 27 let služby. sekretářka p.Nečase plat vyšší jao NGŠ o čem se tady vůbec bavíme??? Jenom si tady plácame játra a ti nahoře si z nás dělají jen blbce 

amadeus
Offline
Členem od: 24.06.2010
Jistě jsi na místě oz

Jistě jsi na místě oz, tak si to užij, doufám, že ti výsluhu seberou protože ji morálně mít nemáš. A ostatní jsou jenom tlachy.

aiven
Offline
Členem od: 10.08.2010
Co to tady plácaš Mozarte??

Možná jsem o.z.,ale ty jsi pravděpodobně zakomplexovaný byvalý voják, který skončil u resortu asi dřív než chtěl a navíc se mu asi ani moc nedaří v civile. Nemáš zájem nastoupit do armády i když jen jako o.z ??? Stále je pár míst volných,ale to by si musel něco vědět, být slušný právník nebo sháněji taky účetní zhruba za 16 hrubeho,ale pokud nejsi z Prahy, tak zacaluješ za ubytku 3000, pak zaplatíš třeba 2000 za dojíždění, doma budeš tak tak o víkendu.takže v čistém ti zustane možna 8000,to je tak na jídlo a jedno pivo a to by ti měli vzít výsluhu??? Ať to udělají a můžeš si být jistý,že  by nastalo takové reoredi jake tady ještě nebylo.Divím se ti,že se...š do vlastního hnízda, to dělají jen blbci promiń.Pokud ovšem nejsi jen provokater a na armádu si zanevřel nebo ti nějak ublížila. Buď rád, že máš výsluhu i když  dnes již sníženou o 15 % ( za rok možná 19 %) a nějak se v civile držíš, není lehká doba a může být ještě hůř. Drž se a přej bude ti přáno

amadeus
Offline
Členem od: 24.06.2010
Jasný fňukající oz

Jasný oz, krom toho co jsi tady vypočítal, nikdo jiný náklady nenese, jenom chudáčci oz u MO. Asi jsem zakomplexovaný voják ono se 25 let u armády někde ukáže. Provokatér nejsem, mám výsluhu, ale tím co dostávám od státu to končí. Jsem třetí rok v civilu, podnikám všude se šetří i na mé výsluze, proč má stát dávat dvakrát a ještě vám dávat zaměstnanecké výhody o tom mlčíš. Vždy za mé kariéry byl největší problém s oz z řad vysloužilců největší vychcánkové!!! Teď má možnost MO situaci narovnat a vycvrknout ty kteří nic nepřináší a udělat místo vojákům, kteři začínají. Odcházel jsem na vlastní žádost protože pracovat bez radosti nemá smysl a obzvlášť s vyžírkama už jsem na to neměl žaludek. Narozdíl od tebe jsem měl odvahu něco změnit, šel jsem do rizika. Ale tvůj zateměnej mozek to stejnak nepochopí tebe bude muset pořád někdo vodit za ručičku a MO je vcelku dobrej zaopatřovací ústav. Hodně štěstí a nepřetrhni se v práci. Určitě surfuješ za státní.

aiven
Offline
Členem od: 10.08.2010
to Mozart od fnukajíciho oz

Kurńa ,ale stejně 25 let pracovat bez radosti a s vyžírkami to jsi měl stejně výdrž . Nefnukam jsem relatívně spokojen. Dostávam mzdu za svou práci a taky výsluhu jak ty za něco.někdy pracuji s radosti někdy bez ní nebojen  proto,že se chci slušně uživit. Za ručičku mne nikdo nevodí a dělal jsem vše možné a po celé republice. Možná jsem se jen nerozhodl jak ty jít do rizika ,protože je mi přes 50 a uvědomuji si,že v kraji kde bydlím mají problém i relatívně mladší a perspektívnější se chytit,, ale to je jen moje rozhodnutí.  Jinak udělat z civlního místa zbytečně vojenské to zrovna není moc ekonomické v době šetření,jen proto aby jsem uvolnil místo mladému vojákovi po škole to si asi uvědomuješ, Naznačím ti rozdíl (nemocenská plná, rehabko,přídavek na bydlení,hodnostní,telocvik 4 hodiny,... apka za léta služby výsluha),to je ten o.z daleko levnější i  se zaměstnaneckými výhodami i když nevím co máš na mysly i to se hodně změnilo za poslední dobu. dnes vím že mám nárok na půl hodiny na oběd za 25 Kč a když mně propustí tak dostanu 3 platy odchodné ( to je jen podle zákoníku práce).  No nic už musím něco jí tvořit, aby jsem se pak nepřetrhl.pa

Bimbo
Offline
Členem od: 16.12.2009
Sakra nehádej te se mezi sebou !!! Asi by to chtělo změnu ne???

Zdanění výsluhového příspěvku

PROTIÚSTAVNOST ZDANĚNÍ VÝSLUHOVÉHO PŘÍSPĚVKU VOJÁKŮ a obdobných plnění u POLICISTŮ, HASIČŮ, CELNÍKŮ, příslušníků VĚZEŇSKÉ SLUŽBY, BIS a ÚZSI

Suverenita se ztotožňuje s názorem Sdružení válečných veteránů ČR, že zdanění výsluhového příspěvku a obdobných plnění u policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby BIS a ÚZSI přiznaných před účinností novely zákona o daních z příjmů (zákon č. 346/2010 Sb. s účinností od 1. 1. 2011 sb0127-2010.pdf) je protiústavní.

Tento příspěvek byl koncipován v právním řádu České republiky spolu s jinými dávkami jako určitá kompenzace práce vykonávané ve ztížených podmínkách a určitých osobních omezení vyplývajících z charakteru práce v ozbrojených složkách státu a náleží všem, kteří splnili zákonem stanovené podmínky. Výsluhový příspěvek je součástí systému dávek sociálního charakteru souvisejících s ukončením služebního poměru.

SBB podporuje oprávněné požadavky bývalých příslušníků ozbrojených sil a bezpečnostních sborů na zrušení zdanění výsluhového příspěvku a obdobných plnění a bude v případě svého zastoupení v PSP ČR aktivně prosazovat, aby stejně jako v ostatních evropských členských státech EU a NATO (např. Velká Británie, Francie, Belgie, SRN, Itálie, Maďarska, Rakouska a dalších) žádné výsluhové náležitosti příslušníků ozbrojených sil a bezpečnostních sborů nepodléhaly daňovému zatížení.

buz2for
Offline
Členem od: 07.02.2011
Víš k čemu slouží výsluha???

Kamaráde, jako kompenzace za to že máš stížené uplatnění v civilu. Jaké stížení uplatnění mají vysloužilci na místech oz??? Ha, tvá teorije je nahovno. Vycvrnkni do nebe ptáku.

beskum
Offline
Členem od: 28.02.2011
TRAFIKA pro kamarády?

 
Nejmenovaný plukovník Kxxxx  obnovuje  výzkum u meteo služby   Vojenského geografického hydrometeorologického úřadu a nebo jen  zařizuje TRAFIKU  pro kamarády ?
To že nahradí místa OZ specialistů – aerologů  požadavek odborná VŠ a praxe v oboru  na pracovišti v Prostějově  provádějící í měření  meteo prvků Teplota ,tlat,směr a rychlost větru  vlhkost vzduchu …ale i vyhodnocení nebezpečných meteorologických jevů   ve volné atmosféře ,také  i například speciální měření radiace ve  volné atmosféře  pomocí radiosond a meteorologických balonů a poskytujících tato data po vyhodnocení a  walidaci – (kontrole s okolními měřeními a s modelem Aladin ) do mezinárodní výměny a WMO  a ICAO  v platové třídě 10 které účelově  na koci roku zruší  údajně z důvodu ušetření financí  Potud je  vše OK Ale proč je   nahradí   pouze zaškolenou obsluhou bez požadavku na odbornost vzdělání a délku praxe  v patové třídě 5-6 .? Jak budou tito lidé spolupracovat s civilní CHMI a WMO Při výměně dat v rámci celosvětového sytému a zejména pak pro právě oné validaci a vyhodnocení dat které na jiných pracovištích provádí pracovník a odpovídajícím vzděláním a praxí  jak budou tito lidé komunikovat na Aerologické poradě či mezinárodní konferenci  která je například příští rok  u nás kde se řeší odborné věci  z fyziky atmosféry předpovědních modelů  například Aladin Medard  a za civilní mezinárodní část se ji zúčastňují lidé s odpovídajícím vzděláním a praxí a publikující odborné práce z oblasti Aerologie a fyziky atmosféry a  klimatologie ? Bude to pěkná ostuda když tito lidé na této mezinárodní aerologické konferenci zjistí  opravdovou úroveň naší služby .Lépe je takové pracoviště zrušit než rok dva provozovat jen jeho imitaci  a pak  stejně na základě ostudy která nás čeká pracoviště stejně zrušit .Pro nově vytvořenou TRAFIKU  v platové třídě 13  údajně pro potřebu základního  nebo aplikovaného výzkumu zase  nevadí že  základní a ani aplikovaný výzkum  u meteo  služby  Vojenského geografického hydrometeorologického úřadu se léta z finančních důvodů neprovozuje  a  pracoviště laboratoří s mezinárodní  ICAO certifikací byla již před rokem zrušena tak jako předtím  vybavená pracoviště  METROLOGIE pro kalibraci opravy a vývoj nových přístrojů .    Výjimkou je  jen kartografická skupina  kde vypočítali ideální střední výšku hladiny oceánů tým Viliama Vatrta z Vojenského geografického hydrometeorologického úřadu předběhl jiná světová pracoviště což se o meteor službě kde pokračuje sešup  odchodem  převážné časti lidí s praxi a vzděláním v oboru  a nahrazováním  zaškolenou odsluhou nekolikadenních kurzů   říci nedá. Konstanta W0 dostala grand  od Námořních sil USA a nemalé peníze na pokračování projektu a  jeho aplikaci   . http://www.lidovky.cz/cesi-vypocitali-idealni-stredni-vysku-hladiny-oceanu-pda-/ln_veda.asp?c=A111122_122622_ln_veda_ape
 
 
 

studená fronta
Offline
Členem od: 17.01.2012
trafika pro rosničky

Zdravím bývalého důstojníka Antonína ..., zde vystupujícím pod nick  Beskum. Rozumím  důvodům proč si zrovna tady ty ztěžuješ, jen nechápu proč se snižuješ k těmto způsobům. Napadlo mne, zda nemohlo ty "chudáky o.z." z Prostějova napadnout , že tu trafiku o které píšeš, že hrozí nastat, si už jako bývalí v. z p. užívají posledních mnohdy i více něž 10 let. Pokud je to opravdu nenapadlo, tak jim to prosím tě, pokud můžeš, sděl. A taky jim řekni, že na rozdíl od obdobného pracovišťe na ČHMÚ v Praze-Libuši vykonávají službu provozních aerologů v naprosto libových podmínkách (na rozdíl od Prostějova tam v 9. platové třídě dělají 2 radiosondážní výstupy za službu a ještě každou hodinu k tomu dělají přízemní meteorologická měření a pozorování. Zatímco v Prostějově se dělá pouze jeden výstup za službu, který trvái cca 3 hodiny, dalšího nic víc, a zbytek do 12 hodin služby se čeká na vystřídání novou směnou). Také jim Antoníne Beskume sděl, že oddělení výzkumu existovalo na bývalém Hlavním povětrnostníom ústředí ČSLA od jeho vzniku v 50. létech až do poloviny 70. let minulého stoleti. Tehdy z důvodu nárůstu potřeb nasazení výpočetní techniky a vlivem nedostatku volných TMP bylo nahrazeno oddělením automatizace, s tím, že v příznivějších dobách bude opět vytvořeno. Pokud potřeby dnešní doby tuto myšlenku opět oživují, tak prosím sděl těm "vykořisťovaným lidem", že jsem pevně přesvědčen, že velitel VÚ 1902 jim, formou výběrového řízení, dá možnost aby své VŠ vzdělání a další jistě unikátní odborné a jiné personální předpoklady a schopnosti mohli uplatnit v rámci případně nově opět vytvořeného pracoviště aplikovaného výzkumu a rozvoje vojenské hydrometeorologie.
PS: Milý Antoníne Beskume dokáži pochopit, že někdo může mít, na rozdíl od přítele důstojníka M... , jinak zde pod nick Vodnár, existenční starosti. jen nechápu proč nedokážeš na rovinu tyto své jinak skvělé myšlenky stylizovat do jiné formy a férovým způsobem, aniž by jsi útočil na jiné, se k problépmu postavil jako rovný s rovným. Pravda někdy bolí, ale proč se v rámci své pravdy a existenčních starostí bojíš jednat fér.

Vodnar
Offline
Členem od: 27.08.2010
Trafika?

 
  Vytváření TRAFIK pro kamarády?  Pan náměstek Michael Hrbata    nedávno napsal , že za období co je na funkci je již nemožné další  vytváření TRAFIK pro kamarády co jdou do civilu. Uvedu mu příklad VZ1902 Dobruška. Důstojník odešel do civilu ve zkráceném řízení ze zdravotních důvodů v prosinci 2011 přeřazen do ,,D" v dnech jeho odchodu do civilu vypsáno ředitelem vojenského kartografického a hydrometeoroloogického  úřadu výběrové řízení takzvaně ,,na jméno“– podmínkou pro přijetí bylo mimo běžných obecných věcí vzdělání a roků praxe i znalost jediného spec. programu která se dala získat jen na kurzu, který byl jen pro právě tohoto pracovníka.Na podání přihlášky do výběrové řízení byly jen 3pracovní dny mezi svátky na koci roku tím pro 99% ostatních co by se chtěli přihlásit spadla klec .Od nového roku tím vznikla trafika plat tř. 13 pro OZ který musel odejít ze zdravotních důvodů ze služby  a nebude poslední již letos tam  na podnět pana plukovníka – vrcholového manažera služby meteor chystají další 4 místa poradců ve stejné plat třídě 13 pro OZ  údajně za jiné  které propustí v přímém zabezpečení provozu aerologické stanice a nahradí pouze zaškolenou obsluhou(30dennní školení)bez požadavku na odbornost a vzdělání které bylo v předchozích 20 let na místo požadováno. 

trafikant
Offline
Členem od: 14.01.2012
  Zdravím do Prostějova a

 

Zdravím do Prostějova a dále na východ
Celou dobu si říkám, že na polopravdy a špíny, které píší někteří autoři na tomto webu, nebudu reagovat. Nakonec mi to nedalo.
            Pod pojmem vytváření trafik si představuji takovou personální činnost, kdy důstojník v dostatečně vysoké funkci, který odchází do civilu si zařídí změnu tabulkového místa z tzv. vojenské tabulky na civilní a zůstane pracovat na stejném místě a vykonává stejnou práci.
            Druhou možností je vytvoření tabulky nové se stejnou pracovní náplní, což je prakticky totéž, ale není to již tak elegantní řešení, neboť na původní tabulkové místo přijde nový šéf a je zde potenciální nebezpečí, že nebude k bývalému šéfovi, tedy novému trafikantovi dostatečně loajální.
              Další možností je vypuzení některého z podřízených občanských zaměstnanců z jeho místa a takto uvolněnou tabulku sám obsadit, což je nečestné a nesportovní.
              Dovoluji si upozornit na to, že k použití první varianty jsem neměl ani dost vysokou funkci ani dostatek odvahy a kreativity v personální práci.
              Druhou možnost jsem si nevybral ze stejného důvodu jako tu první a navíc se mi tolik nelíbila z výše uvedeného důvodu nebezpečí neloajálního šéfa.
             Třetí z variant řešení by byla  bývala pro mne nejsnazší, ale neměl jsem k tomu dost silný žaludek, užívám však HELICID, tak snad příště.
              Z uvedeného je zřejmé, že se nejednalo o vytvoření trafiky ředitelem VGHMÚř pro svého kamaráda, ale bylo pouze obsazeno volné, již existující  tabulkové místo. V případě jeho neobsazení vždy hrozí potenciální nebezpečí, že bude toto místo jako neobsazené zrušeno. Bylo tedy v zájmu ředitele VGHMÚř tuto situaci urychleně řešit.
              Vypsání výběrového řízení by byla pouze dobrá vůle ředitele, protože toto systemizované místo výběrovému řízení nepodléhá. Výběrové řízení tedy vypsáno nebylo a pan ředitel informoval o možnosti obsazení volného místa pouze formou oznámení v útvarovém rozkazu.
             Z výše uvedeného tedy vyplývá, že se v žádném případě nemohlo jednat o výběrové řízení vypsané ani na jméno ani na  Míru.
Uvedené požadavky na vzdělání, praxi a profesní dovednosti pro obsazení zmiňovaného místa jsou naprosto nezbytným minimem nutným k  plnění pracovních úkolů na tomto místě. Znalost zmiňovaného jediného spec. programu, je sice nezbytnou podmínkou, ale účast na uvedeném kurzu nikoli. Kurzu se během doby používání onoho spec. programu pozn.“VISUAL WEATHER“ zúčastnilo více než dvě desítky meteorologů úřadu kromě mě. Já jsem se musel naučit pracovat s ním sám. Ono to asi bude spíš o znalosti synoptické meteorologie než o programu a školení.
             Jinak jsem velice rád, že jste si na mně bývalí spolužáci a kamarádi vzpomněli. Je to od vás hezké, já bych se bez vás do médií nikdy nedostal. Přeji všem vše nejlepší  do nového roku. 
S úctou Trafikant.

Ladinek
Offline
Členem od: 22.01.2012
Končící trafikant

 
 
Nemám potřebu  usilovat ani o jedno z dalších na koci letošního roku a počátkem příštího roku připravovaných  míst výzkumníků –OZ v Praze v platové třídě 13 pro letos  odcházející a dříve odešlé příslušníky meteo služby.   K trafikantům u rosniček ,ono se teprve ukáže, kdo je tam proto že bude rád tuhle práci dělat i po připravované změně podmínek souběhu výsluhy a práce ve státní správě a samosprávě, jak o tom hovořil pan ministr na loňské  poradě a kdo je jen  na teplém místečku OZ ve vysoké platově třídě  . Není to divné  že pokud je někdo natolik nemocný že nemůže vykonávat svoji práci  a odejde ze zdravotních důvodů se obratem  dnů vrátí jako OZ na stejně odpovědné místo v  plat 13 třídě  i s výsluhou  a odchodným ? Neměl si udělat alespoň malou zdravotní dovolenou a přenechat volné místo třeba  kolegům,  kteří  si pak nemusí vytvářet pro sebe  nové pracovní   místa výzkumu , také ve 13 třídě  a ještě se tím chlubí v hospodě ?Pokud je nškdo takový odborník,tak proč společně se studená fronta shazuje  práci kolegů v Prostějově?Slova  oni tam dělají velký kulový a  změřit  výstup trvá 3 hodiny a pak   zbylých 9 hodin tam nic nedělají  a čekají na vystřídání  což může dělat i cvičená opice, neshazují tito pánové svou  předešlou práci jako bývalí nadřízení  tohoto pracoviště?To neznají ani náplň práce svých pořízených ?Neprovádí se tu náhodou i další nepřetržité zabezpečení  meteo  údaji krátkodobou předpovědi   takže i práce synoptika jako na každé meteorologické stanici  a částečně i práce meteorologa pozorovatele i když tuto práci pozorovatele zde provádí automat, ale i ten se musí dozorovat a provádět údržba  i archivace  dat jím naměřených.  Tok jako informace na vyžádání  aktuálních meteo dat a místní předpovědi  zejména nebezpečných meteorologických prvků ovlivňujících činnost vojsk.?Neprovádí se tu často  několik/ měsíc   mimořádných měření   pilotáž balonku optickým teodolitem a nebo mimořádné měření radioteodolitem  nebo digicorou  III pro  potřebu výsadků  a  pro provádění  zaškolování dělostřelců a chemiků kteří z důvodu že nemají  stanici na vodík a nutnosti žádat orgány ŘLP o povolení mimořádného měření prováděných z  jiných vypouštěcích míst  a v jiných časech než jsou uvedena v letových NOTAMECH a po povolení i nutnost  ohlášení  mimořádných měření v atmosféře orgánu ŘLP v let okrsku se  provádějí  tato mimořádná  měření  v Prostějově. Tak jako na zaškolování měření RADAK-  Radioaktivity ve volné atmosféře pomocí specielní sondy k měření radioaktivity? Nevydávají se tu  i krátkodobé letové předpovědi ( Fiška ) pro   bezpilotní prostředky a  předpovědi pro ostatní   jednotky  sec .sil dálkového průzkumu a spojaře   ?Mimo toho pravidelného  měření meteo údajů při výstupu ?Nemusí zde mimochodem probíhat i nějaká příprava této činosti, doplňování spotřebního materiálu  oprava některých sond například přepájet studené spoje na  anténě sond jejich ž kvalita se po přesunu výroby firmou Waisala z Finska  do Kuala- lumpuru  o dost zhoršila a  nebo znovu přeměřování drive vyřazených sond  které neprošly  tolerancí odchylky  dat při kalibraci z předchozích výstupů?Nebo zavážení svazků vodíku s tím že tu musí  zůstat předchozí  kolega co skončil službu protože je potřeba dvou oprávněných osob  školených na manipulaci se   stanicí , skladem vodíku  a svazky  na vodík přivážených od Linde?  Co tahle údržba prostředků přístrojů a další techniky?  Nebo v létě sečení trávy mezi kabely  a přístroji na měřícím pozemku meteorologické   zahrádce  a úklidem sněhu v zimě konče .K poslednímu  bodu účasti na mezinárodních aerologických poradách a že nikdo z nás neví co se tom projednávalo ?Nikomu z nás nevadilo že tam jezdili jiní , dle zásady na vojně  vyšší  hodnost bere a to en někteří  vyvolení  dokud tan jezdili za  službu lidí kteří alespoň  znali aerologii  a používané prostředky  jako je Digicora III Radioteodolit z provozu a nebo z alespoň vojskových zkoušek při nákupu  a mohli prezentovat meziresortně ve spolupráci s ČHMI problémy pracoviště  nebopožadavky na  například  abgrade techniy a software systémů anebo nákup  radiosond a balonů. To se tak dělo do poslední  meziresortní a mezinárodní porady na  Slovesku  .Což nelze říci  o té další  ,kde někdo kdo byl na odchodu  poslal náhradu  ta měla podklady a grafy zprávu od  jen těch  aerelogů ,ale na dotazy od kolegů z  ČHMI na praktické  provádění  například  validace naměřených dat  a modelem Aladin a s několika z okolních aerologických  stanic například u směru a rychlosti  větru s výškou   v Praze a  Rakousku  a na Slovensku   doložil tak leda velký kulový   a proto se validovaná data od konce roku nepředávají každý den , ale již jen jako balík validovaných (zkontrolovaných) dat na koci měsíce a do mezinárodní sítě jde jenom zpráva Temp. Přitom sám pan bývalý šéf musí  vědět že ta data o rozložení meteo prvků v hladinách  výškou do 30 -35 km  se používají právě k strojovému  výpočtu  předpovědi  tlakového pole  na  několik dnů dopředu a jejich spojitou animaci  po hodinách  a nebo k sestavení  výpočty na superpočítači protože se jedná o strojové zpracování  obrovského  množství  dat z jednotlivých stanic v rámci WMO a následně výpočty  sestavených GRIDU -  výpočtem předpovězených    tlakových polí  a předpokládaného postupu a polohy front  pole  srážek, oblačnosti směru a rychlosti větru  teplot  …… 12 - 24  48 72 96 120 – 240 hodin  takže jeho právě prováděné práce s tím že služba momentálně nedisponuje  super počítačem   možností těchto výpočtů  a pouze graficky  upravuje již vypočtené  a rozšiřuje se slovní předpovědí  pro potřebu AČR .Pokud postupně budete škrtat na výdajích   na požadavcích ze základny  Meteo služba AČR dopadne do 2 let asi tak jako METEOPRES s.r.o. s rozdílem že v METEOPRESU alespoň dobře vykrádají práci jiných. nelze začít šetřit ze zdola na provozu, ale tak je nutno začít na vrcholu pyramidy. Světová ekonomická krize, ale i jiné vlivy, nutí některé představitele MO nově definovat priority a pro METEOR v AČR vyčleňovat nedostatečné finanční zdroje. Meteorologicko-klimatologická pyramida jednoznačně ukazuje, že nelze dělat předpověď počasí bez datového zázemí. Nelze považovat za prioritní téma klimatickou změnu a nebo výzkum  zároveň usilovat o snížení počtu meteorologických a aerologických stanic a nebo o pokles úrovně požadavků na odbornost jejich pracovníků. Pokud bychom opravdu měli rušit některé činnosti ve jménu okamžitých úspor, tak je nutno začít na vrcholu pyramidy a přestat vytvářet nové místa jako trafiku a nové produkty jako je pracoviště výzkum obsazené OZ v 13 platové tŕídě  v období, kdy není dostatek finanačních prostředků na provoz. Základna (pozorování) a střední část (přenos, archivace a základní zpracování dat) pyramidy musí zůstat zachována. Nebo můžeme skončit s výměnou dat s CHMI ČR a nebo zastavit předávání dat do Světová meteorologická organizace (WMO)? Můžeme přestat zabezpečovat vojenskou a nebo civilní leteckou dopravu? To vše je onen vrchol pyramidy, která se však samovolně zbortí, pokud zasáhneme do její základny. Takové jsou zákony fyziky a meteorologie je vědou fyzikální.
S úctou končící trafikant kterému je jasné že nepsané pravidlo AČR že  vyšší hodnost bere vše a že proti vytváření si míst výzkumu pro K a F nemá šanci. K neférovému jednání ono nebýt toho že jeden z vás budoucí tafikanti tak trochu bumbá a pak řeší personální věci místo v kanceláři někde kde je ho dost slyšet jsme se měli danou skutečnost dozvědět teprve po obdržení výpovědí ,ale ono se to rozkecalo nějak moc rychle a nebo ne?Přitom  stačilo jediné odstupující  odborný náčelník mohl  férově na rovinu na koci roku oznámit že se  s OZ v Prostějově  již v roce 2012 nepočítá nabídnout  odchodové platy a od ledna se již mohla stanice provozovat s novým obsazením a nikdo  by se pak nečertil že se o tom jednalo o nás bez nás  .
 
 
 

meteorolog
Offline
Členem od: 17.01.2012
pro končící trafikant a dalším

I have a meteorological dream: - to keep for one meteorological rope. It is good idea, but only idea. Pořád stejná písnička. Já  rozumím Beskumovi, nyní prakticky jako klovrátek opakujicímu se jako Ladínek. Ta Vaše práce v prostějově je samozřejmě bohatší než jeden  výstup. Proboha proč ji však tak nekriticky nadhodnocujete? Už mne to tady s vámi ani s jednou stranou nebaví. Jako u blbejch na dvoře.

Vodnar
Offline
Členem od: 27.08.2010
Příšte chlastat a ne kádrovat ono se to rozkecá

 
Zdravím 3 nové členy zdejšího fóra hnedle v jednom týdnu to je rekord, ale nemá vás být náhodou  5  a jste si jisti  kdo tu je kdo a pod kterým nickem a kdo to vlastně seděl hnedle vedle u stolu na akci kde se ta místa pro celkem 5 OZ 13 třída projednávala tak hlasitě že to nešlo přeslechnout ?Ono když se jde někam  pít má se tam jenom pít a ne řešit personální otázky a Trafiky pardon výzkumníky u Rosniček tak jen tak dál pánové .
 
 

studená fronta
Offline
Členem od: 17.01.2012
trafika pro rosničky

Zdravím Vodnare. Když člověk neví kdo je na nějakém webu jeho protějšek a o o co mu jde, zejména když protějšek nehraje zrovna rovinu, použije se fligna, menší úskok. Když potom druhá strana získá pocit, že vede a ztratí obezřetnost, začne moc povídat (v tomto případě psát) může zjistit, že dosud skrývaná identita je náhle pryč. Potom člověk jednoduše zjistí, že se nestačí divit komu dosud věřil a bral ho jako kamaráda. Jen tak dál pane Z..., toho času již více než 15 let meteorologický trafikante (zatím nebudu psát kde). Snad jedna poznámka: více se věnovat odbornosti, doplnit vzdělání, rozšířit jazyk, více osobní rovnováhy a méně zapšklosti.
PS: Napadlo mne proč některé šéfy ještě nenapadlo podrobit některé jedince v pondělí ráno  při příchodu do zaměstnání (po předcházejícím večerním nedělním rauši) testu přítomnosti alkoholu v organismu. Třeba je to konečně napadne.

studená fronta
Offline
Členem od: 17.01.2012
trafika pro rosničky

Tak konečně jeden trafikant, který se tady nestydí promluvit. Jak to zde psal jeden nick dnes dopoledne? Že je škoda, že se tenhle web začíná měnit? Já myslím, že je to dobře. Je dobře Trafikante, že jsi tady napsal jak to vidíš ty. A jak to vidím já? Pár vojenských meteorologů (tedy 2), jeden bývalý důstojník, dnes o.z. a jeden důstojník dosud aktivní, kteří tady mají plná ústa etického kodexu vojáka, morálky, cti, úcty a spravedlnosti si tady dělají z těchto kategorií slušně řečeno strandu (neslušně: dělají si z huby srá.). Přitom jejich jediným cílem je pouze uspokojit své ego, své osobní zájmy na úkor kohokoliv a čehokoliv, přičemž se neštítí kydat kolem sebe hnůj jak jen to jde. Psát doměnky, nesmysly, polopravdy a lži, pošpinit jiné jen proto, aby se zakryla skutečnost o co jim vlastně jde, to už musí být žaludek. Jednomu o udržení teplého místečka, s minimální námahou, odpovědností a relativním dostatkem volného času. A tomu druhému o získání vyššího šéfovského místa v hodnosti pplk. To je vše, jak je to prosté. Plná ústa vzletných charakterních slov a zatím je to ostuda nejen vojenských meteorologů, ale celého důstojnického stavu, lhostejno zda toho stávajícího, nebo bývalého.
PS1: Snad ještě jeden vzkaz pro ten samý, již zmiňovaný,  dnešní nick: Já nemám potřebu si tady nic s nikým vyřizovat. Já pouze svobodně, jako každý zde na tomto veřejném webu, komentoval jednání některých tady vystupujících osob. Včetně způsobů, které používají k naplnění svých zájmů. Pěkného betla tady s vámi hráli. Nepřál bych jim, aby jim život v podání jejich nejbližších kolegů připravil něco podobného. Je v tomto resortu nepořádků a mnohdy až bordelu neskutečně, ale tvářit se, že mi leží na srdci jejich řešení a přitom lhát a vědomě škodit jiným??!! Kdyby to co jste tak dramaticky popisovali bylo opravdovou realitou, tak bych s vámi souhlasil, ale takto pánové běžte ... jistě víte kam!!
PS2: Ty jsi Beskume někdy byl na takové mezinárodní aerologické konfereci o které píšeš? Že víš co se na ní projednává? Jsem si jist, že jsi tam nebyl nikdy, píšeš totiž blbosti.

Vodnar
Offline
Členem od: 27.08.2010
Výsluha ?
studená fronta
Offline
Členem od: 17.01.2012
trafika pro rosničky

Zdravím nick Vodnar, jinak aktivního důstojníka M..., toho času v daleké cizině. Píšeš to tady opravdu dramaticky. jen mi z tvé strany chybí pár podrobností. Nechápu proč nenapíšeš, že víc než místo dnešního o. z. zastávaného bývalým, jak píšeš nejmenovaným důstojníkem, který koncem roku 2011 odešel do zálohy, tě  mnohem víc trápí, že jsi jím uvolněnou řídící pozici nezískal ty. Nevíš o čem mluvím? Ale ty sám nejlépe  dobře víš koho všeho jsi koncem minulého roku kontaktoval s přáním, aby jsi byl zařazen do výběrového řízení na uvolněné místo pplk. Nikdo ti ještě neřekl, že neexistuje povinnost  organizovat na uvolněné místo v. z p. výběrové řízení? Nebo se snad domníváš, že tvá stávající pozice tímto procesem prošla? Snad ještě jedna poznámka, proč nenapíšeš, že nejmenovaný důstojník nenastoupil 1. ledna 2012 na nějaký "vyležený pelech, tedy do trafiky", ale každý pracovní den bude vytvářet předpověď počasí na několik dní dopředu pro území ČR a další zájmové oblasti. A víš proč? Protože podobní dnešní "odborníci" jako jsi ty sám nejsou obdobného vícedenního prognostického procesu bohužel prakticky schopni. Nechápu kde se v tobě bere ta neuvěřitelná míra drzosti a zárověň nemáš ani elementární  pokoru k nikomu a ničemu.

Ivan
Offline
Členem od: 01.02.2012
Nuda?

Zdá se ,že je tam v té misi nějak málo práce.

rotnej
Offline
Členem od: 02.02.2010
tohle nesouvisi s vasim prispevkem...

ale nema nekdo zkusenosti s vojenskou policii v spatnym slova smyslu? pred 2 dny k nam do satny vtrhla vojenska policie a zapecetildvere zea  se jedna o celostatni akci na vsech utvarech..ma nekdo nejaky podobny aktualni zkusenosti jestli nevi co se deje...nikdo se nam k tomu nevyjadril...nikdo nic nevi, mluvi se o drogach...

Vodnar
Offline
Členem od: 27.08.2010
K výsluhám

    http://www.vysluhy.cz/

meteorolog
Offline
Členem od: 17.01.2012
trafika pro rosničky

Musím říci, že ta válka rosniček o trafiky a koryta co je tady vedená se mi vůbec nelíbí i když se jeví doslova jako žabomyší. Pokud má však Studená fronta pravdu, tak Vodnar i Beskum mohou zcela jistě počítat, že se k nim široké okolí kolegů i nejbližších nadřízených otočí doslova prdelí. To vše z jednoduchécho důvodu, nikdo si v dnešní době nejistot nebude chtít komplikovat život, špinit si ruce a nebo dávat najevo, že je v nějakém bližším kontaktu s někým, kdo plácá nesmysly a ještě u toho blije špínu na druhé. Z takových pracovních vztahů je mi opravdu blivno. Vedete to hezky hoši (nebo spíš děvčata?).

kasiopea
Offline
Členem od: 12.09.2011
.......a už je to tady!!

Škoda,velká škoda,že se tento web pomalu mění.Mění se ve slovní válku současných a bývalých lampasáků,nejspíš těch z vyšších funkcí,o své nároky současných,či budoucích korýtek.Chtělo by se mi říct:"...že vás hanba nefackuje",ale vzápětí jsem si uvědomil,že tihle rádoby mravokárci,vůbec netuší,co to hanba je-pro mnohé z nich cízí slovo v hebrejštině.Patřím totiž také mezi tu většinu tady,která je toho názoru,že ti,co zůstávají po odchodu do civilu v resortu armády,ale nejen v ní,ale ve službách státu,měli by o své výsluhy přijít,a když ne o celé,tak o jejich podstatnou část.Proč by stát měl platit tyto lidi 2x?A nemohu souhlasit s názorem,že by v civilních službách armády měli pracovat jen ti,co o armádě něco vědí.Každý je nahraditelný a tu práci se může naučit každý.Podívejte se na to i z té druhé stránky.Když např.bývalý plukovník,či jiná šarže zasedne civilní místo.Většinou se stále chová tak,jako v době,kdy aktivně sloužil- a to povýšeně a velitelsky.Je to občas hnus a ještě je za to 2x placen.Myslíte si,že tak je to správně a že tak by to mělo být? Houby s octem.Kdo si tohle myslí,je nejspíš malomyslný a sebestředný blb.