Armádní WikiLeaks?

Jiří Grund

foto: Army.cz

Armádní WikiLeaks?

 

Dne 25. února 2011 byl odvysílán v hlavním zpravodajském pořadu ČT - Události příspěvek týkající se „úniku citlivých informací“ z rezortu obrany. Těmito citlivými informacemi mají být výše platů některých zaměstnanců a armádní rozkazy. K tomuto redakce Problemyvarmade.cz uvádí následující:

Trestní oznámení na neznámého pachatele podal šéf komunikačního odboru ministerstva obrany Jiří Grund. Trestní oznámení se týká podezření ze spáchání trestného činu pomluvy podle § 184 odst. 1 zákona č. 40/2009. Sb., trestní zákon. Osobami podezřelými ze spáchání tohoto trestného činu jsou osoby píšící své příspěvky do zdejšího diskusního fóra pod jmény Alex, Rudy, Vincent a P-SOV.

Nejdříve uvedeme text zmíněného ustanovení trestního zákona: „Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.“

Pokud pan Grund podal trestní oznámení proto, že byla zveřejněna výše jeho platu, klademe zcela legitimní otázky: je údaj o výši platu nepravdivý? Může ohrozit informace o výši platu vážnost u spoluobčanů? Narušila informace o výši platu rodinné vztahy? Způsobila snad informace o výši platu jinou vážnou újmu?

Pokud na žádnou z otázek pan Grund nemůže odpovědět jinak než záporně, je důvod podání trestního oznámení jiný nežli výše jeho platu. Lze se domnívat, že se snad může jednat o některou jinou informaci uveřejněnou výše zmíněnými přispěvateli v diskusním fóru s názvem „Naše peníze a naše politická reprezentace“.

Na celé věci trestního oznámení podaného panem Grundem je ale zarážející ten fakt, že pan Grund čile ve fóru komunikoval se jmenovanými přispěvateli ještě před podáním trestního oznámení a sám se vyjadřoval k předestřeným podnětům a informacím. Co se stalo tak závažného, že najednou je podáno trestní oznámení?

 

Co se týče „úniku“ rozkazů na náš web:

Doposud nebyl zveřejněn jediný dokument, který by byl označen jakýmkoli stupněm utajení ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

Je celkem pochopitelné, že představitelům AČR a MO se nelíbí, pokud jsou zveřejněny některé dokumenty z jejich dílny. To je ale dáno tím, že se namnoze jedná o dokumenty dokazující nezákonná jednání a porušování práv a chráněných zájmů vojáků.

 

K prověřování PČR ve věci trestního oznámení:

Dne 18.2.2011 byl administrátor webu problemyvarmade.cz předvolán Policií České republiky k podání vysvětlení k objasnění skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin. Ze strany PČR bylo požadováno odkrytí identifikace přispěvatelů do diskusního fóra, přispívajících pod jmény Alex, Rudy, Vincent a P-SOV. Zájem ze strany PČR byl především o poskytnutí IP adresy přispěvatelů za účelem jejich další identifikace. Jedinou informaci, kterou zcela objektivně (čistě technicky vzato) mohl administrátor poskytnout (neučinil tak a neučinil by), byla e-mailová adresa, pod kterou se dotyční přispěvatelé na webu zaregistrovali. Žádnou jinou informací, vedoucí k identifikaci výše zmíněných přispěvatelů, administrátor nedisponuje. Ohledně „prozrazení“ e-mailové adresy lze uvést tolik, že pokud tato e-mailová adresa je zřízena a použita pouze k registraci na našem webu a jinak dále již není používána, je identifikace majitele e-mailové adresy velmi ztížena. 

Co se týče dokumentů, které jsou „trnem v oku“ armádnímu velení, lze uvést tolik, že jakékoli dokumenty doručené redakci nezveřejňujeme v originální podobě z důvodu zanechání jejich elektronické stopy, ale převádíme je do jiného formátu. Je ve vlastním zájmu redakce zachovat anonymitu zdrojů informací.

Je také třeba rozlišovat mezi články a jejich přílohami vkládanými samotnou redakcí PVA a příspěvky v diskusním fóru. Za hlavní články samozřejmě nese plnou odpovědnost redakce, nikoli však za příspěvky diskutujících ve fóru. Příspěvky ve fóru, které zcela zjevně přesahují hranici legality, se snaží redakce odstraňovat. Nehodláme ale odstraňovat příspěvky poukazující na nepravosti armádního velení a rezortního vedení. Takový postup by zcela negoval smysl webu problemyvarmade.cz.

 

Redakce PVA hodnotí trestní oznámení pana Grunda jako cílené jednání směřující k potlačení svobodné prezentace názorů a zastrašení všech přispěvatelů do fóra s tím, že snad může být odkryta jejich identita a Armáda ČR s takovými příslušníky následně zúčtuje podle „svého práva“ plukovnicko-generálské mafie!

Trestní oznámení pana Grunda je redakcí PVA vnímáno jako útok na základní lidské právo -  na svobodu projevu.

 

Komentáře k článku můžete psát ve fóru tohoto webu.